Blogok

Óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre

Az óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 20.- 2019- május 20.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a

Játékdélutánnal egybekötött beiratkozás időpontja: 2019. április 29. (hétfő) délután 16 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

GDPR

Nagydobos Község Önkormányzatának adatkezelési szabályzata

Szabályzat: http://nagydobos.hu/sites/default/files/Adatkezel%C3%A9si%20szab%C3%A1ly...

Adatkezelő által megbízott Adatvédelmi tisztviselő:
• dr. Olajos József
• Elérhetősége:
o telefonon: +3630 8171-741
o e-mailben: info@drolajosjozsef.hu

A képviselő-testület tagjai számának meghatározása

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Nagydobos községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.

Nagydobos Község HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJA
4823 Nagydobos, Fő út 129.
44/452-022 e-mail: jegyzo@nagydobos.hu

1/2019. (11.6.) HVI határozat
Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának meghatározása

Határozat

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Nagydobos községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

A helyi iparűzési adóról

NAGYDOBOS KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2017 (V.24.) ÖNKORMÉNYZATI RENDELETE A helyi iparűzési adóról

A letölthető:rendelet: http://nagydobos.hu/sites/default/files/1497948003_6_2017%20v_26_ipa%20r...

NJT: http://njt.hu/onkorm/index.php?pass=hxsE%2BqjnZvd0v0Yz%2BxWcHAbYbVjjpW1r...

A magánszemélyek kommunális adójáról

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

A letölthető rendelet: http://nagydobos.hu/sites/default/files/1497947788_5_2017%20v_26_komado%...

NJT: http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2244/171289/239438/1497947788_5_...

KÖZMEGHALLGATÁS

KÖZMEGHALLGATÁS 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor a Művelődési Házban

Nagydobos Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglalt hatáskörében eljárva tisztelettel meghívja Önt a 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház
4823 Nagydobos, Fő u. 137.

A közmeghallgatás témája:
1. Kovács Gábor Polgármester éves beszámolója
2. Egyebek

A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Gyümölcsültetvény-bejelentést

Az év végéig lehet szankciómentesen bejelenteni az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket.

A kataszter közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél (697 négyszögölnél) nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.
A bejelentés illetékmentes.

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely módosítás 2018. január 1. lépett hatályba. A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagydobos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a ot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény