Blogok

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről 2017.01.04.

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről: http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%A9keny%C3%A9gr%C5%91l

http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%...

Közmeghallgatás

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 14-én szerdán17.00 órától közmeghallgatást tart a Művelődési házban. Mindenkit tisztelettel várnak.

M E G H Í V Ó

Nagydobos Önkormányzat Képviselő-testület ülését – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján-

ö s s z e h í v o m

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház

Az ülés idejének kezdete: 2016. december 14. (szerda) 17 óra

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Előterjesztés: Közmeghallgatás

Nagydobos, 2016. november 28.

Tisztelettel:

Szociális tüzelőanyag támogatás 2016

Tájékoztató Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag támogatást barnakőszén formájában nyújtja.

Az igényléseket a Polgármesteri hivatalban kérhető nyomtatványon 2016. december 9-én 12 óráig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában a szociális ügyintézőnél. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény szerint:

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről 2016.11.08.

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről folytató vállalkozások nyilvántartásának 2016.11.08-ai listája

http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-bejelent%C3%A9s-k%C3...

1956-2016

Nagydobos Község Önkormányzata és az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára megrendezésre kerülő megemlékezésre

MEGHÍVÓ

Nagydobos Község Önkormányzata és az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára megrendezésre kerülő megemlékezésre.

2016. október 23-án (vasárnap), 15:00 órai kezdettel

a Nagydobosi Általános Iskola ebédlőjébe

Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő

KÉMÉNYSEPRÉS

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenysége.

A katasztrófavédelem azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz.
A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el.

ÁRAMSZÜNET

Áramszünet a Temető utcában, a Vízműtelepen és a mobilhálózatok erősítőinél.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozás biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkák elvégzése érdekében

2016. november 7-én, 8-11 óráig

Temető utcán, a Vízmű telepen és a T-MOBIL, TELENOR, és VODAFONE erősítőknél

ÁRAMSZÜNET lesz.

E-ON Hálózat

https://www.facebook.com/eonhungaria/app/204603589686769/

Adomány

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat almát adományoz a Nagydoboson élő családoknak.

Tisztelt Lakosság!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat almát adományoz a Nagydoboson élő családoknak.
Egy család 7 kg almát kap, amelyet személyesen lehet átvenni.
A házi segítségnyújtásban részesülők gondozónői felvehetik az adományt meghatalmazás ellenében.

Kiosztás helye:
Művelődési Ház Nagydobos

Kiosztás ideje:
2016.október 17. (hétfő) 800 – 1800
2016.október 18. (kedd) 800 – 1600

Kovács Gábor
polgármester

Zöldhulladék gyűjtés

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést végez Nagydoboson.

Tisztelt Lakosság!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést végez Nagydoboson az alábbi időpontokban:

2016. 10.18. (kedd)

2016.11.15. (kedd)

Országos népszavazás 2016

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2.

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan? · Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel - egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy - fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni, mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni. Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).