Blogok

Véradás

Adj vért, adj esélyt!

2017. május 10-én (szerdán) 08:30 - 11:30 óra között a Házasságkötő Teremben (4823 Nagydobos Fő út 137.) a Magyar Vöröskereszt véradást szervez.

Ki lehet véradó: http://www.ovsz.hu/ver/ki-lehet-verado

Pályázati felhívás!

Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Pályázati felhívás!

Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Pályázatot meghirdető szerv:
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete
4823 Nagydobos, Fő út 129.
Meghirdetett munkahely:
Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
4823 Nagydobos, Fő út 131. sz.
Óvodavezető

Képesítési és egyéb feltételek:
- Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

IPARŰZÉSI ADÓ

Tájékoztató az iparűzési adó alanyai részére (letölthető nyomtatvánnyal)

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak a 2016. évi helyi iparűzési adóról kell 2017. május 31-ig bevallást tennie. A bevallott adó és a korábban megfizetett adóelőleg különbözetét legkésőbb 2017. május 31-ig kell Nagydobos Község Önkormányzat 11744041-15404974-03540000 iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni. Az iparűzési adó mértéke 1,4 %.

Információ: +36 44 452 022 telefonszámon.

Letölthető nyomtatvány: http://www.nagydobos.hu/sites/default/files/helyi_iparuzesi_adobevallas_...

TÜDŐSZŰRÉS

Nagydobos településen 2017. év április hó 25-26-án TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK.

Nagydobos településen 2017. év április hó 25-26-án TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK.
Szűrés helye: Művelődési Ház előtt
Szűrés ideje: 8.00-12.00
A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik a tüdőszűrés (postai csekken, a szűrési napokon!!)
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját lakcím kártyáját és személyigazolványát magával hozni szíveskedjen.

Avar és kerti hulladékok égetése

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.14.) Kt. számú önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

A rendelet engedélyezi a kerti hulladékok égetését minden év „szeptember 30. és november 30.,” valamint „március 15. és május 31.” közötti időszakban, vasárnap kivételével naponta 9-16 óra illetve szombaton 9-13 óra között. Önkormányzati rendelete innen letölthető: http://nagydobos.hu/sites/default/files/avar%C3%A9get%C3%A9s.pdf

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Közlemény a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24. napján (hétfő) 16.00 órától lehet beíratni (A 2014.06.01 és 2015.05.31. között született gyermekeket).

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,

Boldog Nőnapot!

„A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez, nem tud, hanem megsejt.” (Csáth Géza)

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a Hölgyeket!

Kovács Gábor
polgármester

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről 2017.01.04.

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről: http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%A9keny%C3%A9gr%C5%91l

http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%...