Blogok

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Közlemény a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24. napján (hétfő) 16.00 órától lehet beíratni (A 2014.06.01 és 2015.05.31. között született gyermekeket).

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,

Boldog Nőnapot!

„A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez, nem tud, hanem megsejt.” (Csáth Géza)

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a Hölgyeket!

Kovács Gábor
polgármester

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről 2017.01.04.

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről: http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%A9keny%C3%A9gr%C5%91l

http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%...

Közmeghallgatás

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 14-én szerdán17.00 órától közmeghallgatást tart a Művelődési házban. Mindenkit tisztelettel várnak.

M E G H Í V Ó

Nagydobos Önkormányzat Képviselő-testület ülését – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján-

ö s s z e h í v o m

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház

Az ülés idejének kezdete: 2016. december 14. (szerda) 17 óra

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Előterjesztés: Közmeghallgatás

Nagydobos, 2016. november 28.

Tisztelettel:

Szociális tüzelőanyag támogatás 2016

Tájékoztató Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag támogatást barnakőszén formájában nyújtja.

Az igényléseket a Polgármesteri hivatalban kérhető nyomtatványon 2016. december 9-én 12 óráig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában a szociális ügyintézőnél. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény szerint:

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről 2016.11.08.

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről folytató vállalkozások nyilvántartásának 2016.11.08-ai listája

http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-bejelent%C3%A9s-k%C3...

1956-2016

Nagydobos Község Önkormányzata és az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára megrendezésre kerülő megemlékezésre

MEGHÍVÓ

Nagydobos Község Önkormányzata és az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára megrendezésre kerülő megemlékezésre.

2016. október 23-án (vasárnap), 15:00 órai kezdettel

a Nagydobosi Általános Iskola ebédlőjébe

Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő

KÉMÉNYSEPRÉS

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenysége.

A katasztrófavédelem azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz.
A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el.