margitics.peter blogja

Tájékoztató a fúrt, vert, vagy ásott kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A Magyar Közlönyben 2020. május 28-án megjelent jogszabály módosítás alapján, 3 évvel meghosszabbításra került a kutak bejelentésének és engedélyeztetésének türelmi ideje, így mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

Tájékoztatás nyári betakarítási, mezőgazdasági munkálatok tűzvédelmi előírásaival kapcsolatosan.

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is, arra kellő körültekintéssel kell felkészülni.

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
Tárgy: Tájékoztatás nyári betakarítási,
mezőgazdasági munkálatok tűzvédelmi előírásaival kapcsolatosan.
Ü.i.: Szabó Imre c. tű. alez.
Tel.: 06-44/418-134
Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Jegyző Asszony/Úr/

Ívóvíz hálózat mosatása

Tájékoztatjuk NAGYDOBOS település lakosságát, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai a település ivóvíz hálózatán 20.06.08. (Hétfő) – 2020.06.12. (Péntek)21:00 - 05:00 óra között a csőhálózat vízöblítéses és mechanikai tisztítását végzik, mely során időszakosan nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány várható.

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk NAGYDOBOS település lakosságát, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai a település ivóvíz hálózatán 2020.06.08. (Hétfő) – 2020.06.12. (Péntek) 21:00 - 05:00 óra között a csőhálózat vízöblítéses és mechanikai tisztítását végzik, mely során időszakosan nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány várható.
A munkavégzés során az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák
befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

2019. évi pénzügyi beszámolók

2019. évi pénzügyi beszámolók közzététele

Nagydobos Község Önkormányzatának 2019. évi pénzügyi beszámolója: http://www.nagydobos.hu/sites/default/files/beszamolo%20onkorm..pdf

Nagydobos Község Polgármesteri Hivatalának 2019. évi pénzügyi beszámolója: http://www.nagydobos.hu/sites/default/files/beszamolo%20hivatal.pdf

Nagydobos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi pénzügyi beszámolója: http://www.nagydobos.hu/sites/default/files/beszamolo%20roma%20onk..pdf

ÉTKEZTETÉS - ÜGYFÉLFOGADÁS - HÁZIORVOSI RENDELÉS

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagydobosi Általános Iskola tanulói és az Örömhír Görögkatolikus Óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermekek részére az elrendelt igazgatási szünet időtartama alatt, 2020. március 17. napjától kezdődően biztosítja Nagydobos Község Önkormányzata az étkeztetést.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagydobosi Általános Iskola tanulói és az Örömhír Görögkatolikus Óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermekek részére az elrendelt igazgatási szünet időtartama alatt, 2020. március 17. napjától kezdődően biztosítja Nagydobos Község Önkormányzata az étkeztetést.
A gyermekek részére az ételt házhoz szállítjuk, 2020. március 17. napjától 11-13 óra között kerül kiszállításra. Arra kérjük a szülőket, hogy az ingatlanuk előtt várják meg az étel megérkezését, egy személy várakozzon kinn, és ne csoportosan várakozzanak.

Óvodai rendkívüli szünetet

A Magyar Közlönyben 2020. március 14. napon megjelent 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján, a veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünetet rendeltem el 2020. március 16. napjától visszavonásig a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő Örömhír Görögkatolikus Óvodában.

Tisztelt Szülők !

A Magyar Közlönyben 2020. március 14. napon megjelent 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján, a veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünetet rendeltem el 2020. március 16. napjától visszavonásig a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő Örömhír Görögkatolikus Óvodában.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a Korona vírus fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a Nagydobosi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjében az alábbi változtatások kerülnek bevezetésre:

TISZTELT ÜGYFELEK!
TISZTELT LAKOSSÁG!

Elsődlegesen telefonon, vagy e-mailen, vagy postai úton vagy ügyfélkapun (e-papir.gov.hu) történő ügyintézésre van lehetőség Hétfőtől- Csütörtökig: 8-12 óráig.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 06/44/452-022.
E-mail cím: onkormanyzat@nagydobos.hu
Személyes ügyintézésre a Polgármesteri Hivatalban kizárólag halaszthatatlan ügyben, a helyszínen táblával megjelölt ügyfélszolgálati ablakon keresztül van lehetőség Hétfőtől- Csütörtökig 8 00-12 00. óra között.

TALAJTERHELÉSI DÍJ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVEZETÉSÉRŐL

TISZTELT LAKOSOK!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, 2020. február 17. napján elfogadta a talajterhelési díjról szóló 5/2020. (II.17.) számú rendeletét.
A rendelet értelmében azoknak, akiknek műszakilag lehetőségük van arra, hogy ingatlanukat rá kössék a szennyvízcsatornára, de ezt mégsem teszik meg, talajterhelési díjat kell fizetniük.

VIII. „Emlékmenet a Doni Hősökért”

Szeretettel meghívjuk Önöket a VIII. „Emlékmenet a Doni Hősökért” című rendezvényre mely, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye 33 települést érintő 2 X 100 km-es gya¬logmenete, a Honvédsuli Egyesület szervezésében.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket a VIII. „Emlékmenet a Doni Hősökért” című rendezvényre mely, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye 33 települést érintő 2 X 100 km-es gya¬logmenete, a Honvédsuli Egyesület szervezésében.A program célja, hogy az érintett települések számára a Don-kanyari offenzíva 77. évforduló-jának megemlékezését segítse elő és a civil lakosságot testközelbe hozza a Magyar Honvéd¬ség múltjával. A 200 km során minden érintett település lakosai - gyermekei találkozhatnak a Magyar Honvédség II. világháborús „korszakával” a kadét hagyományőrzők közreműködésével.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

120 literes szemétgyűjtő edények (kukák) cseréje

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy bármely természetes személy ingatlanhasználó jogosult arra, hogy saját költségén lecserélje a jelenleg használt 120 literes szemétgyűjtő edényét (kuka) az alábbiak szerint:
• a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy esetén 60 literes kukára,
• családok esetén, amennyiben a hulladék mennyisége indokolja, 80 literes kukára.