margitics.peter blogja

ÁLLÁSAJÁNLAT

A nagydobosi Örömhír Görögkatolikus Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott (egyéves) idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Szúnyoggyérítés

Lakossági tájékoztató szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Nagydobos közigazgatási területén légi szúnyogirtás lesz. A légi kémiai irtás időpontja: 2019. június 15. napján 19–21 óra között. A felhasználásra kerülő vegyszerek emberre és melegvérű állatokra veszélytelenek. A vegyszer a MÉHEKRE VESZÉLYES, ezért a méhészeket külön tájékoztatjuk a szúnyoggyérítésről.

Tisztelettel:

Nagydobos Község Önkormányzata

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára

Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára

Óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre

Az óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 20.- 2019- május 20.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a

Játékdélutánnal egybekötött beiratkozás időpontja: 2019. április 29. (hétfő) délután 16 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

GDPR

Nagydobos Község Önkormányzatának adatkezelési szabályzata

Szabályzat: http://nagydobos.hu/sites/default/files/Adatkezel%C3%A9si%20szab%C3%A1ly...

Adatkezelő által megbízott Adatvédelmi tisztviselő:
• dr. Olajos József
• Elérhetősége:
o telefonon: +3630 8171-741
o e-mailben: info@drolajosjozsef.hu

A képviselő-testület tagjai számának meghatározása

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Nagydobos községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.

Nagydobos Község HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJA
4823 Nagydobos, Fő út 129.
44/452-022 e-mail: jegyzo@nagydobos.hu

1/2019. (11.6.) HVI határozat
Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának meghatározása

Határozat

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Nagydobos községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

A helyi iparűzési adóról

NAGYDOBOS KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2017 (V.24.) ÖNKORMÉNYZATI RENDELETE A helyi iparűzési adóról

A letölthető:rendelet: http://nagydobos.hu/sites/default/files/1497948003_6_2017%20v_26_ipa%20r...

NJT: http://njt.hu/onkorm/index.php?pass=hxsE%2BqjnZvd0v0Yz%2BxWcHAbYbVjjpW1r...

A magánszemélyek kommunális adójáról

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

A letölthető rendelet: http://nagydobos.hu/sites/default/files/1497947788_5_2017%20v_26_komado%...

NJT: http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2244/171289/239438/1497947788_5_...

Sportfejlesztési program 2017/2018

KÖZMEGHALLGATÁS

KÖZMEGHALLGATÁS 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor a Művelődési Házban

Nagydobos Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglalt hatáskörében eljárva tisztelettel meghívja Önt a 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház
4823 Nagydobos, Fő u. 137.

A közmeghallgatás témája:
1. Kovács Gábor Polgármester éves beszámolója
2. Egyebek

A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.