margitics.peter blogja

IPARŰZÉSI ADÓ

Tájékoztató az iparűzési adó alanyai részére (letölthető nyomtatvánnyal)

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak a 2016. évi helyi iparűzési adóról kell 2017. május 31-ig bevallást tennie. A bevallott adó és a korábban megfizetett adóelőleg különbözetét legkésőbb 2017. május 31-ig kell Nagydobos Község Önkormányzat 11744041-15404974-03540000 iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni. Az iparűzési adó mértéke 1,4 %.

Információ: +36 44 452 022 telefonszámon.

Letölthető nyomtatvány: http://www.nagydobos.hu/sites/default/files/helyi_iparuzesi_adobevallas_...

TÜDŐSZŰRÉS

Nagydobos településen 2017. év április hó 25-26-án TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK.

Nagydobos településen 2017. év április hó 25-26-án TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK.
Szűrés helye: Művelődési Ház előtt
Szűrés ideje: 8.00-12.00
A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik a tüdőszűrés (postai csekken, a szűrési napokon!!)
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját lakcím kártyáját és személyigazolványát magával hozni szíveskedjen.

Avar és kerti hulladékok égetése

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.14.) Kt. számú önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

A rendelet engedélyezi a kerti hulladékok égetését minden év „szeptember 30. és november 30.,” valamint „március 15. és május 31.” közötti időszakban, vasárnap kivételével naponta 9-16 óra illetve szombaton 9-13 óra között. Önkormányzati rendelete innen letölthető: http://nagydobos.hu/sites/default/files/avar%C3%A9get%C3%A9s.pdf

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Közlemény a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24. napján (hétfő) 16.00 órától lehet beíratni (A 2014.06.01 és 2015.05.31. között született gyermekeket).

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,

Boldog Nőnapot!

„A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez, nem tud, hanem megsejt.” (Csáth Géza)

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a Hölgyeket!

Kovács Gábor
polgármester

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről 2017.01.04.

Nyilvántartás bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről: http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%A9keny%C3%A9gr%C5%91l

http://nagydobos.hu/content/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kereskedelmi-tev%C3%...

Közmeghallgatás

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 14-én szerdán17.00 órától közmeghallgatást tart a Művelődési házban. Mindenkit tisztelettel várnak.

M E G H Í V Ó

Nagydobos Önkormányzat Képviselő-testület ülését – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján-

ö s s z e h í v o m

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház

Az ülés idejének kezdete: 2016. december 14. (szerda) 17 óra

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Előterjesztés: Közmeghallgatás

Nagydobos, 2016. november 28.

Tisztelettel:

Szociális tüzelőanyag támogatás 2016

Tájékoztató Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag támogatást barnakőszén formájában nyújtja.

Az igényléseket a Polgármesteri hivatalban kérhető nyomtatványon 2016. december 9-én 12 óráig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában a szociális ügyintézőnél. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény szerint: