Álláshírdetés

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 129. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pénzügyi és számviteli feladatkör Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nagydobos Község Önkormányzata és intézményei működésével kapcsolatos pénzügyi beszámolási, kontírozási és könyvelési feladatok rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Felsőfokú képesítés, gazdasági szakképzettség, • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség • Büntetlen előélet • Felsőfokú képesítés, A felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett leg • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása • Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • önkormányzatnál illetve költségvetési szervnél szerzett pénzügyi, költségvetési ügyintézői gyakorla - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, • ASP "gazdálkodási szakrendszer" ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti fényképes, önéletrajz; • képesítést igazoló okiratok másolata • Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12. A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Nagydobos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4823 Nagydobos, Fő út 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2370-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. és • Elektronikus úton Kanyó Tamás megbízott jegyző részére a jegyzo@szamosszeg.hu E-mail címen keresztül • Személyesen: Kanyó Tamás megbízott jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Nagydobos Fő út. 129 . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 16.