ÉTKEZTETÉS - ÜGYFÉLFOGADÁS - HÁZIORVOSI RENDELÉS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagydobosi Általános Iskola tanulói és az Örömhír Görögkatolikus Óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermekek részére az elrendelt igazgatási szünet időtartama alatt, 2020. március 17. napjától kezdődően biztosítja Nagydobos Község Önkormányzata az étkeztetést.
A gyermekek részére az ételt házhoz szállítjuk, 2020. március 17. napjától 11-13 óra között kerül kiszállításra. Arra kérjük a szülőket, hogy az ingatlanuk előtt várják meg az étel megérkezését, egy személy várakozzon kinn, és ne csoportosan várakozzanak.
Kérünk minden lakost, hogy az közösségi tereket, intézményeket ne látogassák, kizárólag halaszthatatlan esetben. Részesítsék előnyben a telefonos, elektronikus, és postai úton történő ügyintézést. A szükséges bevásárlást a családból egy személy intézze, gyermekeket ne vigyenek magukkal.
Ügyeljenek a megfelelő higiéniai szabályok betartására mind a háztartásban, mind a személyi higiénia vonatkozásában. Rendszeresen mossanak kezet. Figyeljenek oda az idősebb hozzátartozóikra, mert rájuk a legveszélyesebb a vírus.
Kérjük, hogy a háziorvosi rendelő vonatkozásában tartsák be a Háziorvos által a rendelőben közzétett szabályokat, melyet facebook oldalunkon is közzé fogunk tenni.
A háziorvosi rendelő várótermében történő várakozásra egyszerre csak 2 személy részére van lehetőség, a többieknek a rendelő előtt kell várakozniuk.
2020. 03.13. napjától bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A rendelet értelmében a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, valamint saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését, azaz 2020. március 12-t követően lejáró okmányok érvényesek maradnak. A rendelkezés a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmányára vonatkozik.

A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.
Kérjük, hogy a fentiekre tekintettel okmányuk érvényességének meghosszabbítása érdekében se látogassák a hivatalokat.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a településen jelenleg nincs fertőzött személy, célunk a megelőzés. Rajtunk, a közösségen múlik az, hogy az előírt intézkedések betartásával visszaszorítsuk a vírus terjedését.
Az Önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, kérjük figyeljék facebook oldalunkat, hirdetményeinket.
Nagydobos, 2020. 03. 16.

Tisztelettel

Kovács Gábor
polgármester