Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24. napján (hétfő) 16.00 órától lehet beíratni (A 2014.06.01 és 2015.05.31. között született gyermekeket).

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük nevelési intézménybe történő beíratásáról.

Drabik Csaba Mihályné
intézmányvezető