Önkormányzati választás határnapjai

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet alapján a választási határidők és határnapok az alábbiak szerint alakulnak:

2014. augusztus 18.
– egyéni listás és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

2014. augusztus 23.
– választási kampány kezdete

2014. augusztus 25.
– szavazóköri névjegyzékbe vételről értesítés kiküldésének véghatárideje

2014. augusztus 25.
– ajánlóív kiadásának kezdő napja

2014. augusztus 31.
- Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

2014. szeptember 8. 16.00 óráig
– egyéni listás, polgármesterjelölt, települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentésének véghatárideje

2014. szeptember 26. 16.00 óráig
– Helyi Választási Bizottság megbízott tagjainak bejelentése
- nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe felvétel kérésének véghatárideje

2014. október 10. 16.00 óráig
– átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása

2014. október 10. 16.00 óráig
– mozgóurna iránti kérelem benyújtása helyi választási irodához (Polgármesteri Hivatal)

2014. október 12. 15.00 óráig
– mozgóurna iránti kérelem benyújtása szavazatszámláló bizottsághoz

2014. október 12. 19.00 óra – választási kampány vége