Anyagi támogatást kapnak a hadiözvegyek és hadiárvák

A volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag havi rendszeres járadéka megállapításához a kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatalnál kérelmet kell előterjeszteni. A kérelem benyújtható személyesen a járási hivatalok hatósági osztályain, illetve a települési ügysegédeknél (Nagydoboson az ügysegéd minden kedden délután tart fogadóórát), valamint postai úton.
A kérelemnek tartalmaznia kell a járadék igénylőjének személyes adatait, lakcímét, TAJ számát, nyugdíjfolyósító törzsszámát. Ezen kívül meg kell adni azon személy azonosításra alkalmas adatait (személyes adatai, utolsó ismert lakóhelye, elhalálozásának ideje és helye), akinek jogán a kérelmező a járadékot igényli. A kérelemben meg kell jelölni, hogy mint volt hadiárva, volt hadigyámolt vagy volt hadigondozott családtagként kéri az ellátás megállapítását.
A kérelmezőnek az ellátásra való jogosultságát okirattal kell igazolnia, melyet csatolni kell a kérelemhez. Bármely okirat elfogadható bizonyítékként mely kétségkívül igazolja az igény jogosságát (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés vagy holttá nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi eredetét igazoló okirat, hadigondozó hatóság nyilvántartásba vételt igazoló okirata, a kérelmező születési anyakönyvi kivonata stb.).“.