Gyümölcsültetvény-bejelentést

A kataszter közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél (697 négyszögölnél) nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.
A bejelentés illetékmentes.
A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság (a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége) a helyszínen ellenőrizheti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása 20 000 - 50 000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után (a Tftv. 64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján).
A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.
A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban és a Falugazdász Irodában lehet kérni.

Lakatos Imre
falugazdász
06-30/326-3438