Közmeghallgatás

M E G H Í V Ó

Nagydobos Önkormányzat Képviselő-testület ülését – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján-

ö s s z e h í v o m

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház

Az ülés idejének kezdete: 2016. december 14. (szerda) 17 óra

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Előterjesztés: Közmeghallgatás

Nagydobos, 2016. november 28.

Tisztelettel:
Kovács Gábor sk.
polgármester