KÖZMEGHALLGATÁS

Nagydobos Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglalt hatáskörében eljárva tisztelettel meghívja Önt a

2017. december 20-án (szerda) 17.00 órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye: Művelődési ház 4823. Nagydobos, Fő út 137.

A közmeghallgatás témája:

1. Nagydobos Községet érintő közügyek tárgyalása

2. Egyebek

A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ülésen kizárólag településrészi, illetőleg a település egészét érintő témakörök vethetőek fel, egyedi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal és a tisztségviselők a megjelölt fogadási időkben készséggel állnak a falulakók rendelkezésére!

Nagydobos, 2017. december 11.

Kovács Gábor

polgármester