KÖZMEGHALLGATÁS

Nagydobos Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglalt hatáskörében eljárva tisztelettel meghívja Önt a 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház
4823 Nagydobos, Fő u. 137.

A közmeghallgatás témája:
1. Kovács Gábor Polgármester éves beszámolója
2. Egyebek

A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ülésen kizárólag településrészi, illetőleg a település egészét érintő témakörök vethetőek fel, egyedi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal és a tisztségviselők a megjelölt fogadási időkben készséggel állnak a falulakók rendelkezésére!

Nagydobos, 2018. november 9.

Kovács Gábor
polgármester