LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy bármely természetes személy ingatlanhasználó jogosult arra, hogy saját költségén lecserélje a jelenleg használt 120 literes szemétgyűjtő edényét (kuka) az alábbiak szerint:
• a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy esetén 60 literes kukára,
• családok esetén, amennyiben a hulladék mennyisége indokolja, 80 literes kukára.
Felhívom figyelmüket, hogy 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény használatára az ingatlanhasználó kizárólag csak abban az esetben élhet, ha a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja és ennek tényét a települési önkormányzat által kiadott hatósági bizonyítvány útján a Közszolgáltató részére bizonyítja. A hatósági bizonyítvány kiadását a Polgármesteri Hivatalban kell kérelmezni. Az egyedülállóság tényének igazolására a népességnyilvántartási adatok az irányadóak, vagyis a lakcímnyilvántartás alapján az ingatlanban a kérelmezőnek egyedül kell rendelkeznie állandó lakóhellyel, és ott más személynek sem lakó, sem tartózkodási helye nem lehet.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatónál a 60 és 80 literes használt, de újszerű állapotú hulladékgyűjtő edényzet 7650 Ft.-ért megvásárolható. A megvásárolt kuka Közszolgáltatótól történő elszállításáról a lakosnak kell gondoskodni. Továbbá a lakos kötelessége a gyűjtőedényzet változás bejelentése is a Közszolgáltató felé.

Nagydobos, 2020. 01. 15.

Tisztelettel

Dr. Kovács Eszter
jegyző