Szemétszállítás 2015

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4400, Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Tel: 80/205-269, 42/508-374, Fax: 42-508-366, www.eakhulladek.hu
Az alábbi tájékoztató fontos információkat tartalmaz, ezért kérem, egész évben őrizze meg!
Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a lakossági szilárdhulladék szállítását és ártalmatlanítását 2015. évben is az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A Kft. önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató, mely a megye önkormányzatainak kizárólagos tulajdonában áll. A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás, mivel a háztartásokban esetlegesen felhalmozódó hulladék komoly egészségügyi veszélyeket rejthet magában. Ennek megfelelően, a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése - az önkormányzat vonatkozó rendeletében közzétett feltételekkel – valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára kötelező. Az igénybevételre vonatkozó szolgáltatási szerződés írásba foglalás nélkül is létrejön. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére max. egy naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem) kizárólag mérőóra-állást tartalmazó közüzemi igazolás (áram vagy víz) bemutatása mellett. Az ingatlan lakatlanságának bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint meg kell újítania, ill. egyéb évközbeni változást 8 napon belül kell bejelentenie.
A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása
A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napokon történik:
Pusztadobos Hétfő Márokpapi Szerda
Nagydobos Szerda Csaroda Szerda
Jánd Szerda Hetefejércse Szerda
Gulács Hétfő Tiszaszalka Szerda
Tarpa Szerda Tákos Szerda

Kivételt képeznek ez alól az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen változnak
Eredeti Módosított
Húsvét 2015. április 06. H 2015. április 04. SZ
Karácsony 2015. december 25. P 2015. december 27. V
Újév 2016. január 01. P 2016. január 02. SZ

A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy darab rendszeresített 120 l-es vagy 80 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint robbanó, mérgező, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni! Amennyiben ezt meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 315,- Ft-os áron megvásárolható a helyi Önkormányzatnál vagy a gyűjtést végző dolgozóknál, mely vételár így tartalmazza az abban kihelyezett hulladék kezelésének is a díját.

2. Lomtalanítás
2015. évben társaságunk egy alkalommal, a 2015. október 05-09 közötti héten végez lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtési napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban szállítják el azt. A településük tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani! Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az mind a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelent.

3. Szelektív hulladék gyűjtése:
A kiosztott zsákokban az azokon feltüntetett újrahasznosítható anyagok helyezhetőek el: egy zsákban a műanyag, papír és fém hulladék. A zsákok begyűjtését 2015. év folyamán a következő napokon végezzük:január 30, február 06, március 06, április 10, május 08, június 05, július 10, augusztus 07, szeptember 11, október 09, november 06, december11. Az első kiosztást követően a begyűjtés során elszállított zsákokért „cserébe” munkatársaink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannál, de szükség esetén azok térítésmentesen is felvehetők a helyi Önkormányzatnál.

A teljes szolgáltatás díja 2015. évben – hacsak jogszabály másként nem rendelkezik – nem változik.
A hulladékdíjat negyedéves rendszerességgel, utólag számlázza ki társaságunk. A számla összegének kiegyenlítése díjbeszedőnknél történhet. A hulladékdíj be nem fizetése esetén Társaságunk felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a NAV-nál. Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Np. Kft.–hez a fejlécben szereplő elérhetőségeken (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen állnak az érdeklődők rendelkezésére. Bízom benne, hogy szolgáltatásunkat megelégedéssel használják majd!