TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

A természetbeni támogatás forrásbiztosításához felmérést végeznek a kormányhivatalok a nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtő háztartások településenkénti számáról, amelyet a Statisztikai Hivatal ellenőriz.

A Kormány a felmérés keretében lehetővé teszi, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 2018. október 15-ig bejelentsék az egyszeri természetbeni támogatásra vonatkozó igényüket. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás természetbeni, tehát nem pénzösszeg kifizetését jelenti!

Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen. Az igénybejelentő lapon rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak igénybejelentésre. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Nagydobosi Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben. A nyomtatvány jelen hirdetmény mellékletéből is letölthető. Az önkormányzatok összesítik és 2018. október 17.-ig továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentésekkel összefüggésben adminisztratív vizsgálatot folytat le, melynek részeként szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez. A rosszhiszemű igénybejelentőkkel szemben az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez. A Belügyminisztérium az igényfelmérés eredményéről 2018. október 31.-ig tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

 

Nyomtatvány: http://nagydobos.hu/sites/default/files/Ig%C3%A9nybejelent%20%20nyilatko...

 

Nagydobos, 2018. augusztus 28.

Dr. Kovács Eszter

jegyző