Települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak megválasztása

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

MEGHÍVÓ

Nagydobos Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. 0) 10. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének
összehívására tisztújítás esetén a Kamara megyei elnöke is jogosult.
A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Nagydobos Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a
Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére.
Érintett település:
Nagydobos
A települési agrárgazdasági bizottság tagjának minősülnek a településen lakóhellyel, székhellyel, átjelentkezés esetén
telephellyel rendelkező kamarai tagok (további információt a www.nak.hu oldalon talál).

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:
Önkormányzati Hivatal Házasságkötő Terem 4823 Nagydobos, Fő út 129.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:
1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak megválasztásáról.
3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.
Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára
tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva
megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.
Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1 -je után kiadott kártya formátumú vezetői
engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti
jogát i^czoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.
A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:
2018.04.23. 13.00 óra

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Nyíregyháza, 2018. április 12.
Rácz Imre
megyei elnök