Üdvözöljük Nagydobos honlapján

Európai uniós projekt keretében valósult meg Nagydobos Község orvosi rendelőjének felújítása. A Területi Operatív Program ehhez 59,9 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.


  
A nagydobosi Örömhír Görögkatolikus Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére.


  
Lakossági tájékoztató szúnyoggyérítésről


  
Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára


  
Az óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 20.- 2019- május 20.


  
Nagydobos Község Önkormányzatának adatkezelési szabályzata


  
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Nagydobos községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.


  
NAGYDOBOS KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2017 (V.24.) ÖNKORMÉNYZATI RENDELETE A helyi iparűzési adóról


  
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete


  
Újabb sportfejlesztási támogatásban részesül a Nagydobosi Labdarúgó Sportegyesület


  
KÖZMEGHALLGATÁS 2018. december 5-én (szerda) 16.00 órakor a Művelődési Házban


  
Az év végéig lehet szankciómentesen bejelenteni az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket.


  
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely módosítás 2018. január 1. lépett hatályba. A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.


  
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a településen nem minden ingatlanhasználó tartja be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjét meghatározó jogszabályokat.


  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.


  
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - DÍJMENTES SZUKA KUTYA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ


  
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


  
A Nemzeti Összetartozás napján, 2018. június 3-án 10:30 órakor a Trianoni emlékparkba mindenkit hív az emlékező harangszó